GRUBI GRAĐEVINSKI RADOVI

GRUBI GRAĐEVINSKI RADOVI

 

Pod “Grubim građevinskim radovima” podrazumevaju se: zemljani radovi i izrada konstrukcije objekta, tj. izrada nosivih delova objekta: temelja, zidova i ploča.

Zemljani radovi  obuhvataju: pripremu terena za gradnju, sječenje šiblja, ravnanje terena, iskop temelja i odvoz šuta.

 

Grubi radovi podrazumijevaju i armira~ke i betonske radove. Osnovni AB (armirano-betonski) radovi odnose se na izradu temelja objekta, AB ploča objekta i potpornih zidova. U zavisnosti od projektovanog statickog sistema, betonska ploča može se izvesti kao puna ili kao LMT – Lako Montazna Tavanica, u sistemu “Fert” , “YTONG” ili u nekom drugom sistemu.
Potporni zidovi su veoma važan deo uređenja terena. U praksi, većina investitora podcenjuje  važnost ovog dela projekta kao i njegovu finansijsku vrednost.

 

Zemljani i AB radovi jesu grubi radovi u građevinarstvu, od čije kvalitetne izrade zavisi stabilnost i sigurnost objekta.

 

O.K. Gradnja d.o.o. Vam nudi usluge izvođenja grubih građevinskih radova kao i nadzora nad izvođenjem istih.