O NAMA

Dobrodošli,

U našim građevinskim poduhvatima smo vođeni idejom da jedino efikasnim, brzo i kvalitetno urađenim poslom možemo udovoljiti našim investitorima i ispuniti njihove zahteve.

Stručni i kvalitetni kadrovi, te savremena građevinska mehanizacija i oprema čine osnovnu snagu firme. Pored toga, sarađujemo sa brojnim domaćim i inostranim dobavljačima materijala i opreme, kao i provjerenim i kvalitetnim kooperantima pri izvođenju specijalizovanih građevinskih radova.

Pružamo širok dijapazon usluga iz oblasti građevinarstva, a sve u cilju zadovoljenja potreba i zahtjeva naših klijenata.

Osnovne vrijednosti naše firme su izvođenje radova u skladu sa preuzetim rokovima i dogovorenim kvalitetom, te kontinuirana komunikacija sa naručiocem projekta tokom izvršenja dogovorenog posla. Putem elektronskih medija naši klijenti mogu imati svakodnevni uvid u situaciju na gradilištu. Iskustvo nam govori da je ovakav oblik komunikacije od velike važnosti za naše klijente, posebno one čije se stalno prebivalište nalazi van granica Crne Gore.

O.K. Gradnja d.o.o. je od svog osnivanja u stalnoj ekspanziji. Iako smo u stalnoj tenziji prateći nove trendove u građevinarstvu, nove materijale i tehnologije, ne zaboravljamo naše stare klijente i u vezi smo sa njima.

PIB: 02659727
PDV: 90/31-01332-9
Ž.R.: 535-12017-15
Šifra Delatnosti: 45210